Search

Виж всички

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Type
Videos
Speakers
Collections
Categories
Topics

Сура Ал Мулк – Духовната противоотрова срещу глобалната пандемия

В тази глобална пандемия е обяснимо да има страхове и тревоги. Размишляването върху настоящата ситуация може да ни накара да се почувстваме объркани. Но има ли начин да намерим мир, преспектива и баланс в подхода към тази ситуация?
Това е, което Сура Мулк ни предоставя. Тя дава могъща преспектива за намиране на мир и отговори за предстоящите ни страхове и несигурности. В тази статия ще споделим няколко мисли и поуки.

Нагласа на мисленето: Откажете се да контролирате нещата, които не сте способни.

„Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.“ (Коран 67:1)

На 29 март генералният директор на Световната здравна организация публикува една дума коментираща глобалната пандемия и това беше „Смирение“. Той обясни на по-късна конференция, че тази пандемия ни кара да осъзнаем, колко сме уязвими всички. Ние не можем да контролираме, затова трябва да бъдем смирени. Дори и най-големите сили в света са смирени. Кой световен лидер, крал, или изпълнителен директор може да излезне и да каже: „Не се притеснявайте, всичко е под моят контрол?“ Нито един.

Първата дума в Сура Ал-Мулк в арабския често се превежда като Благословен или Възвишен. И тази дума е в превъзходна форма, която съдържа всички значения за величие, възвишение и т.н. Когато тази превъзходна форма на Благословен описва Бог, това означава, че Той е над всичко останало в Неговото творение, Той има пълен контрол и цялото господство на Вселената е в ръцете Му.

„После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще се върне към теб безсилен и морен. (Коран 67:4) „

Урок 1: Вярвайте само на Аллах (С.Т.). Целият свят от Изтока до Запада е в Неговата ръка. Когато се оставим в ръцете на Контролиращия, Способния, а не на ограничените създания, това ще даде мир и ще облекчи голяма част от нашата паника, стрес и тревожност.

Справяне със страха от смъртта.

Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия, (Коран 67:2)

Съвременният свят трудно осъзнава смъртта и е обсебен от живота. Обаче Аллах (С.Т.) подчетртава, че Той е създал смъртта преди да създаде живота. Времето и датата на нашата смърт са написани от Създателя, преди Той да вдъхне живот в телата ни. В хадис Ибн Мес`уд (Р.А.) разаказва че „Пратеникът на Аллах (С.А.С.), който казва истината и на когото е казана истината ни разказа:

Сътворението на един от вас се събира в утробата на майка му 40 дни във формата на зигота и по същия начин бива съсирек, по същия начин бива зародиш (във формата на сдъвкано месо) и се изпраща мелек да му вдъхне дух и му се заповядват четири неща, да му се запише Ризк (препитанието), датата на неговата смърт, неговите действия и дали той ще бъде нещастен или щастлив (Бухари 97:80)”

Това е важно напомняне: Коронавирусът няма да ви причини смърт, освен ако Аллах (С.Т.) не пожелае. Коронавирусът няма да ускори или забави нашата смърт. Датата на смъртта ни е решена, още преди да бъдат вдъхнати душите в нас. Това налага да не изпадаме в паника. Но се възползвайте от пандемията, като силно напомняне за близостта на смъртта.

Когато се страхуваме за живота си, или за живота на близките си, това което можем да направим е да се обърнем към Създателя, Който сътвори смъртта и живота и си спомним, че той е Милоствият Милосърдният. И искаме от Него: „О Аллах, ако си повелил, че това е моментът за мен или мойте родители или мойте деца да се върна отново при Теб, тогава ни дари с Твоята милост и успокой сърцата ни и направи срещата ни с теб най-добрият ден, който някога сме живели.“

Признавайки, че смъртта ще дойде рано или късно при нас, означава да признаем, че този живот не е краят. Това е фаза. И фазата трябва да приключи рано или късно, така че трябва да приемем това със спокойствие и да се приготвим с нетърпение за вечния свят.

Урок 2: Концентрирайте се върху Ахирета, не върху Земния живот. Когато си спомним, че смъртта не е създадена от Корона, а е създадена от Аллах (С.Т.) ние не се страхуваме прекалено много от Корона вирус, но препдриемаме необходимите предпазни мерки, като се обръщаме към Аллах (С.Т.). Ние трябва само да правим колкото можем повече добро и да се отдадем на Аллах (С.Т.), защото Той е Най-Щедрият и Най-Опрощаващия, към онези, които се отдават напълно на Него.

Справяне с паниката за безопасност и сигурност

„И кое ваше войнство ще ви помогне без Всемилостивия? Неверниците само се мамят. (Коран 67:20)

Най-големите държави по света харчат богатства за армии и оръжия, но нищо от това не може да им помогне с такъв малък враг, който дори не може да се види с просто око. Няма армии, няма пушки, няма танкове, които да помогнат на никого, ако Аллах реши да ги засегне болестта .

„Или кой е този, който може да бъде армия за вас за да ви излекува освен Най-Милостивия?“

Няма армия, пушки или танкове, които да помогнат на някой, ако Аллах реши да ги засегне с болестта.

Пророка (С.А.С.) обеснява че „Няма заразна болест, която се предава без разрешението на Аллах. (Бухари 76:80)”

Това означава, че никоя болест няма да реши сама кого да зарази извън разрешението и постановлението на Аллах (С.Т.). Въпросът е извън изчисленията на човека. Тези напомняния са предназначени за хората за да разсъждават, да се обръщат само към Аллах и да преодолеят своята егоцентричност.

От сина на Аббас, Аллах да е доволен и от двамата, се предават думите: „Седях един ден [на ездитно животно] зад Пророка(С.А.С.) и той каза,

„Момче, ще те науча на [полезни] слова: „Пази [повелите на] Аллах, и Той ще те пази! Пази Аллах и ще Го откриеш пред себе си! Ако искаш, от Аллах искай! Когато молиш за подкрепа, Аллах моли! И знай: дори и цялата общност да се насъбере, за да са ти от полза в нещо, ще ти са от полза само с нещо, което Аллах е предписал в твоя изгода! И ако се насъберат, за да ти навредят с нещо, ще ти навредят само с нещо, което Аллах е предписал в твой ущърб. Калемите са прибрании и свитъците са изсъхнали“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като достоверен и добър хадис).

Урок 3: Това е напомняне, за да възвърнем чувството си на смирение, вместо арогантност, защото видяхме най-силните как могат да стоят безпомощни, ако Аллах пожелае.

Справяне със страха от недостиг на храна и пари.

„Или кой може препитание да ви даде, ако Той задържи Своето препитание? Ала упорстват в надменността и отдалечаването [от истината].“ (Коран 67:21)

Страхът от недостига на храна, накара много хора да се презапасяват със стоки изпразвайки рафтовете на магазините. Страховете на хората са разбираеми, някои имат деца, други възрастни родители и се страхуват, дали ще успеят да излязат ако трябва да стоят под карантина. В по-голям мащаб, с настъпваща глобална рецесия има основателни страхове от загуба на работа и доходи.

Човешки инстинкт е да съхраняваме нещата и да се страхуваме от несигурността, но горния айет ни напомня че издръжката не се ограничава от светеските ресурси, а че тя идва от Аллах (С.Т.).

Урок 4: Отдайте сърцето си към Аллах (С.Т.) и давайте. В хадис кудси Аллах (С.Т.)казва: „Харчи [за благотворителност] О, син на Адем и аз ще харча за теб“ Светеските ресурси не са нашите единствени доставчици. Нашата издръжка идва отгоре, неограничено чрез Аллах(С.Т). Аллах (С.Т) може да ви даде от там от където не очаквате и не сте си помисляли даже.

Помнете нашата крайна дестинация, и се придържайте здраво към нея.

„Нима онзи, който върви с наведена глава, е по-напътен от онзи, който върви изправен по правия път?“ (Коран 67:22)

Поради страха и несигурността от глобалната пандемия, много хора започват да се паникьосват или депресират. Трябва да се събудим и да признаем, че това не е краят. Няма да останем тук завинаги. Това ще премине както всичко останало.

Животът е пътешествие. Всяко пътуване има пътеки. И правият път има ясно начало и край. В Ислямската теология Аллах (С.Т.) ни напомня, че Той ни е създал, и към Него отново ще се върнем. Това напомняне в моменти на затруднение е важно, защото обръща внимание на дестинацията и че където и да се намираме, това е само една спирка, а не крайната точка.

„И непременно ще ви изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете. И благовествай търпеливите, които, щом беда ги сполети, казват: “Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме.”Върху тях има благослов и милост от техния Господ. Те са напътените.“ (Коран 2:155-157)

При онези, които казват: “Аллах е нашият Господ!” и следват правия път, ангелите ще слязат: “Не се страхувайте и не скърбете! И се радвайте на Рая, който ви е обещан!Ние сме вашите покровители и в земния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаят душите ви и ще имате там, каквото поискате (Коран 41:30-31)

Урок 5: Погледнете нагоре към Аллах, имайте надежда само в Аллах и продължете да се движите само към Аллах. Опитайте се да не прекарвате прекалено много време гледайки към този свят с тъга, стрес и тревожност. Правете колкото можете и оставете останалото на Аллах (С.Т.).

Това означава ли, че пренебрегваме мерките за обществено здраве?

Разбира се, че не. Всички мерки, които Аллах ни е представил, са част от Неговата милост. Укбах бин ‘Амир (Р.А.) предава:

„Попитах пратеника на Аллах (С.А.С.) ‘Как може да се постигне спасение?’ Той отговори: Контролирайте езика си, стойте вкъщи и сълзете над греховете си“ (Тирмизи)

Съветите тук не могат да бъдат по-уместни днес:

  • Стойте вкъщи: Това е глобално поискване на здравните служители и е препоръчано от Пророка (С.А.С.) още преди 1400 години. Оставането у дома позволява на човек да събере мислите и емоциите си и да предпази себе си и другите от всякакви потенциална вреди.
  • Дръжте си езика: Нито заливайте другите с всяка ваша мисъл, нито си отваряйте душата за приемане всякакви мисли, които могат да ви объркат или стресират. Пристрастеността към телефона и 24 часовото гледане на медии, могат много да създадът безпокойство на душата ви. Вместо това прекарвайте времето си спокойно.
  • Разкайте се за греховете си/Плачете над греховете си: Точно както тялото се пречиства с вода, така душата се пречиства със сълзи. Искрените и смирени сълзи са признаване на нечия слабост и недостатъци. Това смирение носи мощната помощ от Всемогъщия, Всемилостивият.

Целта на тази статия не е да отрече важността от приемането на мерките, а за балансиране между мерките и връзката ни с Най-Мъдрият.

Заключителни мисли

Преди тази пандемия, ние бързахме и не ценяхме момента. Но сега сме заключени. Целият свят е заключен. Аллах е ограничил телата ни за да може сърцата ни да се раздвижат.

Това е моментът да се върнете удома, и във физически и в духовен смисъл. Върнете се удома с телата си, и се върнете към Аллах с душите си, защото и нашите души също имат нужда да се свържат с техния дом.

онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват. (Коран 13:28)

Няма коментари за показване.

Коментирай