Search

Виж всички

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Type
Videos
Speakers
Collections
Categories
Topics

7 начина да се изправите пред изпитанията си положително

Сърцето ни е движещата сила на нашите тела. Когато сърцето ни е доволно, щастливо и изпълнено с надежда, животът преминава гладко. Опитът обаче е неразделна част от живота. Някои изпитания ни карат да изпитваме тревога, загриженост и когато те продължават да съществуват дълго време можем да се окажем безнадежни и депресирани в дадена ситуация. Сърцето ни става мрачнo и въпросите започват да се лутат в ума ни:
Защо дуата ми не се приема?
Какъв грях съм извършил, че имам такова наказание?
Кога ще дойде помощта на Аллах (с.т.) ?

Преди да започнем с каквито и да било съвети, как да се предпазим от безизходица по време на изпитание, нека си припомним целта на нашето създаване. Аллах (с.т.) споменава в Корана:

„И не сътворихме напразно небесата и земята, и всичко между тях.Сътворихме ги само с мъдрост. Ала повечето от тях не знаят. (Коран 44:38,39)

Изпитанията в живота ни са средство да проверим нашата вяра и покорство на Аллах (с.т.) да печелим награди в този живот и в следващият. Аллах (с.т.) казва:

„И непременно ще ви изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете. И благовествай търпеливите,“ (Коран 2:155)

Вярвай че Аллах (с.т.) е твоята мощ

“ С трудността има и леснина. Да, с трудността има и леснина. (Коран 94:5,6)

След това искай помощ от Аллах (с.т.)

В същата Сура Аш-Шарх, Аллах (с.т.) казва:

„И когато приключиш, [пак] се труди усърдно,и на своя Господ се посвещавай!“ (Коран 94: 7,8)

Занимаваме се толкова много с проблеми, и притеснения, че това води до нарушен сън, лошо здраве, изоставяне на молитви и постепенно изолиране себе си от от другите. Но в тази Сура Аллах (с.т.) ни призовава да изпълним първо нашите отговрности   да Му се покланяме и да правим ибадет изпълнени с надежда.Вместо да премисляме нашите проблеми, трябва да се занимаваме с оправянето с Този, който може да ги реши. Сигурността и мирът, които човек изпитва при установяване на връзката си с Аллах (с.т.) не може да бъде описана с думи.Както Аллах (с.т.) казва:

„За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход,и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо.“ (Коран 65:2,3)

Мислете най-доброто за Аллах (с.т.)

Животът на братовчед ми се обърна с главата надолу, когато щастието бе почукало на вратата му и го напусна, още преди да успее да му се наслади. Той беше благословен с здраво момченце, което загина в рамките на 1 седмица поради някакво заболяване. Моят братовчед, като истински вярващ носеше това изпитание с много голямо търпение и мислеше само най-доброто за Аллах (с.т.). След като забременяла следващият път съпругата му тя ражда 3 напълно здрави момченца, Маша’Аллах. Толкова хубава беше наградата му за търпението.
Понякога изпитанието може да бъде скрито благословение, както Аллах (с.т.) казва:

“ Предписана ви е битка, а тя е омразна за вас. Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.“ (Коран 2:216)

Така че винаги мислете най-доброто за Аллах (с.т.) .

Проявете положително отношение към изпитанията

Трябва да си спомняме, че винаги има някой, който има по-голямо изпитание от нашето. Както се казва в стара поговрка: „Бях тъжен когато нямах обувки, докато не видях човек без крака.“

Справете се с вината

Ако вината на греха ви убива от вътре и сте завладяни от усещането, че сте изпитани за вашите грехове, тогава знайте че на Аллах (с.т.) милостта е по-голяма. Аллах (с.т.) постоянно споменава в Корана:

„А за които вършат злини, после се покаят и повярват, твоят Господ след това е опрощаващ, милосърден.“ (Коран 7:153)

Така че трябва постоянно да искаме прошка от Аллах (с.т.), така  Той (с.т.) да опрости нашите грехове.

Не подценявайте Дуата

„И когато Моите раби те питат за Мен – Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!“ (Коран 2-186)

Най-невероятната част от този айет е, че Аллах (с.т.) не казва: „когато праведният раб Ме повика“ Той просто казва „Зовящ“, който може да бъде всеки. Аллах (с.т.) обещава, че Той ще отговори на Дуата на всеки без да е необходим посредник.

Напомняйте си, че принадлежите към Отвъдния свят

Всеки един от нас може да каже, че нещо за което сме копнели много време, след като го постигнем, то вече губи своята стойност.Това е част от вродената човешка природа.Сърцата на вярващите и на всички човешки същества не могат да постигнат вечно щастие в този живот. Не може да ядете една и съща храна непрекъснато дни след дни, дори ако това е любимата ви храна.
Аллах (с.т.) е обещал за тези, които търпеливо посрещат своите изпитания:

„Тези ще бъдат възнаградени два пъти, защото са търпеливи и отвръщат на злината с добрина, и от онова, което сме им дали за препитание, раздават.“ (Коран 28:54)

Моля Аллах (с.т.) да улесни изпитанията на страдащите и да ни предпази от изпитанията, като ни даде търпение, да го издържим с благодарнст. Амин!

Няма коментари за показване.

Коментирай