Search

Виж всички

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Type
Videos
Speakers
Collections
Categories
Topics

Как да бъдем добри родители през месец Рамадан?

Рамадан е иделаното време за подсилване на вярата. Аллах (с.т.) определи този свещен месец, за да изградим нашето ниво на концентрация и ибадет, както и да прилагаме Суннета на нашия Пророк Мухаммед (с.а.с.). Освен, че възпитаваме нашите собствени души, и се пречистваме от греховете, Рамадан е най-доброто време да учим и насръчаваме нашите деца. Ето и някои съвети как родителите могат да насочват децата си, за да може Рамадан да бъде изпълнен с беракет Инша’Аллах:

Общувайте и вършете нещата заедно

Събуждайте детето си за Сухур, ако то може да бъде в състояние да говее.(Уверете се, че детето ви е имало достатъчно часа сън, преди да стане за Сухур, така че да не започне да го вижда като тежест.)

Вземете децата си с вас на джамията и искайте да ви разкажат как е минал опита им в молитвата, когато се върнете вкъщи. Задавайте им въпроси, като например: коя Сура е чел днес имама? Какво е мислел, докато е слушал имама? Наравило ли е специална Дуа на Руку или Седжде?

Когато ставате за Сухур, вземете и фурми. Обсъдете научните ползи от фурмите,заедно с това и какво ни съветва нашият Пророк (с.а.с.) относно ползите на фурмите. Например:
Съобщено е, че Пратеникът (с.а.с.) казва:
„Който сутрин изяжда по седем фурми аджве, в този ден не ще му навредят нито отрова, нито магия.“ (ет-Тирмизи, Ибни Мадже и Ахмед)

Четете Корана с приятен глас на децата си, и ги карайте да повтарят след вас.Обяснете значението на някои от айетите, особено историите в Корана, използвайки език, който ще разберат.

Оставете детето си да помага в домакинските неща, като например да стопли млякото, или да избърше съдовете. Това ще позволи на вашето дете да прекара полезно време с вас , като по този начин ще го научите да бъде отговорно и да бъде посветено на своите родители.

Ебу Хурейра разказва (р.a.) дойде и попита: “О, Пратенико на Аллах, към кого от хората най-много съм задължен да сторя добро?” Пратеника(с.а.с) отговорил: “Към майка ти.” Човека пак повторил същия въпрос още двапъти и отговора на Пратеника(с.а.с.) все бил същия, чак на четвъртия път казал “Към баща ти.” Бухари и Муслим.

Научете децата си да правят нови Дуи.Например, кажете Дуата за разговяване, когато чуете Азана, и помолете децата си да повторят след вас.

Правете Зикр всеки ден. Обяснете на децата си, какво означава и какво е тяхното възнаграждение.

В свободното си време гледайте полезни неща по ислямски канал или слушайте полезни лекции, заедно като семейство.

Езикът на любовта

Чувстовото за любов и обич към малките деца и целуването им е доказателство за това, че човек има качеството на нежност и милост в сърцето си. Трябва да бъдем милостиви към другите, за да може Аллах (с.т.) да се смили над нас в Деня на Страшния съд.

Прегръщайте и целувайте децата постоянно. Никога не забравяйте това дори и за ден!

Споделяйте любовта, като седите заедно, като семейство най-малко по 15 минути на ден.

Давайте на децата си подаръци за постигането на успеха им

Аллах (с.т.) казва в Корана сура Ал-Кадр:
„Ние го низпослахме в Нощта на могъществото.Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото?Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца. Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея – с позволението на техния Господ – за всяка повеля. Мир е тя до началото на развиделяването. (Коран 97: 1-5)

Говорете за Лейлатул Кадр, колко специална е тази нощ, и колко важно е да я търсите през последните 10 вечери, да правите специална Дуа през тези нощи.

Помолете ги да останат будни в тези последни 10 нощи на Рамадан.Дайте им книги, които да четат или им направете план, който да ги накара да останат будни.

Всичко това ще бъде ползотворно, ако вие и вашият съпруг работите заедно за постигането на тези цели за вашите деца, и ще им помогнете също да открият правия път.Децата се учат от примерите: младите им умове са най-близкото свидетелство за поведението и начините на техните родители.
Надявам се, че тези насоки ще ни помогнат да постигнем едно щастливо ислямско семейство и да отглеждаме едно праведно бъдещо поколение, Инша’Аллах.

Няма коментари за показване.

Коментирай