Search

Виж всички

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Type
Videos
Speakers
Collections
Categories
Topics

7 съвета за увеличаване на наградата през последните 10 нощи на месец рамадан

Вярвате или не, почти две трети от месец Рамадан, вече са изчезнали. Изглежда като вчера, когато се подготвяхме за този месец и сега скоро ще ни напусне. Важно е да направим най-доброто в този месец, но ако чувствате още, че не сте се справили достатъчно, все още има надежда, тъй като Аллах (с.т.) е  Милосърден. Последните 10 дни от Рамадан са тук, и имат допълнително значение защото Лейлатул Кадр (Нощта на могъществото) е в една от тези нощи. Това е времето да започнете да правите по-добри планове за следващите дни, които остават от Рамадан, за да увеличите максимално наградата, Инша’Аллах. Ето 7 съвета за това как да спечелим нагаради за една нощ, като че все едно сме правили ибадет 83 години. Аллах (С.Т.) казва:

„Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца.“ (Коран 97:3)

И, така какви са най-добрите начини да увеличаваме наградите си през тези 10 последни нощи?

Пречистете вашите намерения

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казва:

„Наградата за делата зависи от намерението и всеки човек ще получи награда според намеренията си…“ (Бухари)

Тъй като действията се оценяват от намеренията, първата стъпка е да се уверите, че намеренията ви са чисти. Постигането на добрите дела, които правим зависи от това. Помолете Аллах (С.Т) да направи този месец полезен за вас (и за други) и  се уверете, че правите всеки един ибадет само за Него. Не забравяйте да поискате от Аллах (С.Т.), за да ви помогне да бъдете от тези, които са успели да намерят Лейлатул Кадр по най-добрия начин. Не бихте искали да пропуснете нощ, която е по-добра от 1000 месеца.

Изпълнявайте добре 5-те си ежедневни молитви.

“Най-любимото нещо, с което Моят раб може да се приближи до Мен е [извършването на] онова, което Аз съм му предписал”.

Често пъти хората се съсредточават върху допълните ибадети в Рамадан и обръщат по-малко внимание на задължителните. Това е сериозна грешка, защото без значение от месеца, Фараза е по-добър от доброволните ибадети за приближаване до Аллах (С.Т). Така че, не пропускайте 5-те си ежедневни молитви и молитвата Техеджуд. Молете се навреме, увеличете концентрацията, и малко по-малко добаявяйте още Ракяти към молитвите.

Увеличете връзката си с Корана.

„Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението…“ (Сура 2:185)

Рамадан е месецът на Корана, и тъй като наградите се умножават през този месец, това е иделаното време да засилим връзката си с Корана. Четенето на Коран не е ограничено до месец Рамадан, но добрите дела се извършват в изобилие. Това не означава, че сте на състезание, да прочетете целия Коран, без да отделяте време за размисъл. Ако не разбирате добре значението на айетите, прочетете превода, а още по-добре и Тефсир. Думите на Аллах (С.Т) са толкова дълбоки и великолепни, че един или няколко айета ще бъдат достатъчни да се разсъждава цяла нощ.

Покайте се и стойте далеч от злословене.

„А който се е покаял и вършил праведни дела, той се връща към Аллах с прието покаяние.И които не свидетелстват с измама, и ако минат край празнословие, отминават достойно;“ (Коран 25: 71-72)

Подобно на всичко останало, това не се ограничава само до месец Рамадан, но е особенно важно да се увеличат максимално добрите дела. Ние всички грешим, и грешим, но най-добрите от грешниците са тези, които се покайват искрено след извършване на грях. Ако сте човек, който обикновено изпитва трудност при контролиране на речта си, опитайте се да се отдръпнете от говоренето. Бъдете винаги заети и правете нещо продуктивно. Слушайте Коран, докато готвите, почиствате, слушайте лекции за да научите нещо ново или прочетете полезни книги, които ви напомнят за Аллах (С.Т).

Правете много Дуа и Зикр.

„И когато Моите раби те питат за Мен – Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!“ (Коран 2:186)

Дуата е най-силното оръжие на вярващия, така че го използвайте добре, особено този месец. Ако трябва запишете всичко, което искате от Аллах (С.Т.).  Аллах (С.Т) е Този, който обича да отговря на Дуата на Своите раби, така че не се срамувайте да искате. Направете Дуа за себе си, семейството си и за всички останали. Излейте всичките си емоции, като искате от Аллах (С.Т) плачете и бъдете искрени. Но като правите това, не забравяйте да се стремите да избягвате това, което е харам, за да се покорите на Аллах (с.т.) напълно. Също така помнете и незабравяйте Аллах (с.т.) и през деня и през нощта; когато е възможно. Молитвата не е единственият начин да си спомняме за Аллах (с.т.). Също така Зикр , може да бъде под формата на благодарност, прославяне или да размишляваме върху Неговите думи.
Дори и гледане на нещо, което е сътворил Аллах (с.т.) в изумление казвайки: „Субхана’Аллах“ или „Аллаху Акбер“ е зикр, както Аллах (с.т.) казва:

„Онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват.“ (Коран 13:28)

Кланяйте нощтни молитви.

Ако сте в състояние отидете на Терауих в джамията. Ако сте майка с по-малки деца или  откривате, че сте по съсредоточени удома, тогава се чувствайте свободни да си остана у дома. Правете всичко, което е най-доброто за вас! Отделете цялото си внимание, да се молите, колкото може повече. Когато става въпрос за молитва, качеството е по-добро от количеството. Ако е възможно дори останете на Итикяф в джамията, като съсредоточите цялото си внимание върху ибадети, и отдръпване от ненужни разговори.

Давайте Садака.

„О, вярващи, раздавайте от благата, които сте придобили, и от онова, което извадихме за вас от земята! И не възнамерявайте да раздадете от него лошото, което сами не бихте взели, освен ако не си затворите очите! И знайте, че Аллах е над всяка нужда, всеславен!“ (Коран 2:267)

Давайте толкова садака, колкото можете; заради Аллах (с.т.). Не гледайте, че помагате на другите, мислете си че го правите за себе си. Не е нужно да бъдете богати за да давате Садка, и не е нужно да бъде под формата на пари. Може да нахраните някого или да раздадете нещо, което е скъпо за вас. Садака не се раздава от вашите нежелани и унищожени вещи, бъдете искрени и дайте най-доброто, което можете. Ако не сте в състояние да дадете нищо, просто бъдете милостиви към другите и  помагайте по начина по който можете. Това са само някои съвети за насръчаване и напомняне. Сигурна съм, че има и други начини, по-добри за да увеличим наградата си от оставащият месец Рамадан. Тъй като вярващият е огледало на друг вярващ ние трябва да си споделяме знанията (колкото и малки да са те), като се опитваме да се възползваме от тях, Инша’Аллах.
Нека Аллах ни направи всички успешни, и да завършим Рамадан опростени, в най-доброто състояние, Амин, Амин!

Няма коментари за показване.

Коментирай