Search

Виж всички

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Type
Videos
Speakers
Collections
Categories
Topics

[Повишаване твърдо вярата-част 1]: Увереност, Отговорност и Оптимизъм

Дали детето ми ще бъде добър мюсюлманин?

Дали ще сложи хиджаб, когато порасне?

Мога ли да му се доверя с мобилен телефон на 10 годишна възраст?

Върша ли си работата,като  родител? Трябва ли да се върна вкъщи?

Какво ако…Как ще…Какво е най-добрият начин да…?

Всички тези мисли и въпроси идват в съзнанието на загрижения мюсюлмански родител. Когато Аллах С.Т благославя двойка с бебе, те знаят, че да имаш дете е благословия, но в мащаба на предизвикателството, като родител също не е малко постижение.

Като зрял човек значи, че животът идва с много вълнения и предизвикателства.И ако някой трябваше да напише книга или дори готови отговори за някой, който е на път да влезе в този свят, няма начин той/тя да бъдат в състояние да покрият всичко в няколко страници.Той/тя ще трябва да напишат една енциклопедия и все още би била недостатъчна.

Възпитанието е една от тези области на нашия живот, който изисква много внимание, тъй като е за изпълнение на отговорността, която ни е дадена от нашия Създател. След като обсъдите това с много бащи и майки от различни поколения,има някои основни ценности, които ние трябва да сме сигурни, че с тях ще подготвим нашите деца.

Като резултат, Аз дойдох със седем основни ценности, да се затегнат не да се оставят на свобода, ще даде възможност на родителите да повишат  вярата твърдо.В крайна сметка, ние се нуждаем от едно поколение, което може да донесе промяна и да добави стойност към нашето общество.Като се работи, за да се внушат тези ценности на децата ни, ние Ин ша Аллах ще повишим продуктивните хора,които са активни в нашият Уммет.

Като се чете за всяка една от тези основни ценности,вие ще се питате, какво мога да направя, за да внуша тези ценности на моето дете? Моят съвет е да се запитате, „Трябва ли гайките и болтовете с тази стойсност да се затегнат от само себе си?“ Защото, ние ако забравим за себе си и се концентрираме само върху нашите деца, това ще бъде по-голяма загуба, тъй като ние и нашите деца ще бъдем сами в Деня на Страшния съд пред Аллах С.Т.

Това не е решение, като търсите начин да въвеждате промени в себе си, децата, семейството, и обществото , тогава четете нататък. В тази статия, ние можем да търсим първите три стойности. Да започваме!

Увереност: Потърсете почит в исляма

Умар ибн Ал-Хатаб (р.а) веднъж беше казал: „Наистина ние бяхме недостойни хора и Аллах С.Т ни удостои с исляма, така че ние ако се стремим към почит различна от исляма, тогава Аллах С.Т ще ни унижи.“ [Al-Mustadrak’as-Saheehain]

Ние сме склонни да пропуснем нашите ежедневни молитви или дори и петъчните молитви, поради притеснения за уволняване от работа.Ние наричаме себе си „Абе“ вместо Абдуллах или „Мо“ вместо Мохаммед, защото ние е срам да имаме име, което не се среща често в обществото.Понякога ние не носим хиджаб или не пускаме брада, макар да знаем, че е от нашата вяра, защото ни е страх, че момчето или момичето няма да желаят да се оженят или може да ни напуснат, ако ние се свързваме с такива „изостанали“ традиций.

Като раб, който се опитва да се моли на Аллах С.Т ние трябва да търсим почит в исляма не нещо друго, както начина по, който нашият модел Умар бин ал-Хатаб ни посъвества.Важно е да се внуши това на нашите деца, така че да не търсят признание по някакъв друг начин. Но ние трябва да помним, че ако ни видят като лицемерни личности, където ние сме склонни да бъдем Абдуллах в Месджида и „Абе“ при среща със съседите, това може да окаже негативно влияние върху детската личност. Една от целите ни като родители трябва да бъде, да не се дават смесени послания на нашите деца. В противен случай те ще търсят почит и внимание, някъде другаде.

Отговорност: Не обвинавайте другите

Вина и оправдания са отличителните белези на неуспешен живот. В някои от нашите мюсюлмански култури, ако нещо се обърка в живота ни, ние обвиняваме нашия чичо и леля, че са ни направили черна магия.

Една отговорност, която имаме като родител е да научим и децата ни да поемат отговорност за своите действия.Ще наблегнем на точката, че ние трябва да практикуваме това за себе си.Ако децата видят, че бащата прави нещо нередно, но той не поеме никаква отговорност за това, след това ще трябва също да не слагаме чертата обвинявайки за всичко другите.

Това е модел на неуспешните хора да обвиняваме другите и да не поемаме отговорност за собствените си действия.Този тип поведение ни кара да погледнем в нашия живот като провал,понеже оставяме да се носим по течението.И ние обвиняваме течението за това как нещата са се оказали.

Ако започнем да поемаме отговорност за собствените си действия, ние ще започнем да правим нещо по въпроса. Това е достатъчно, за да знаем какво ще се случи в Деня на Страшния съд. Аллах С.Т казва във Свещения Коран:

И ще рече сатаната, щом делото бъде отсъдено: “Аллах ви даде истинното обещание. И аз ви обещах, но ви измамих. И нямах власт над вас, освен да ви зова, а вие ми откликвахте. Тъй че не упреквайте мен, а упреквайте себе си! Нито аз ще ви помогна, нито вие ще ми помогнете. Аз отхвърлях това, че ме съдружавахте с Аллах преди.” За угнетителите има болезнено мъчение. Коран 14:22

Така, че нека да започнем да поемаме отговорност за собствените си действия.В противен случай, ние ще намерим себе си, обвинявайки другите през целия ни живот, за нашите собствени недостатъци, а дори и Шейтана ни казва, “Не обвинявайте мен, обвинявайте само себе си.“

Оптимизъм: Аз съм с моя Раб, когато мисли за мен

Пророка (сас)казва,

„Ако Моите раби Ме споменават в сърцата си, то и Аз ще ги споменавам сърдечно. Ако Ме споменават сред обществото, то и Аз ще ги споменавам в общества по-достойни от техните. Ако те се доближат до Мене, то Аз ще се доближа цял аршин до тях. Ако поемат по Моя път, то Аз ще ги придружавам по-бързо.“ Хадис Кудси

Позитивното мислене е голямо качество на всяко човешко същество. За да бъдем освободени от стрес и по-ефективни, ние ще трябва да започнем да мислим по-позитивно. Позитивното мислене, не означва, че ние трябва да игнорираме неприятните ситуаций в живота.Това означава, че нашето отношение към неприятните ситуаций трябва да бъде по-положително, и ще се справим с тях по-продуктивен начин. Ние, трябва да мислим най-доброто, което ще се случи, не най-лошото.

Има негативно отношение, което се разпространило в целия мюсюлмански свят.Ако имате проблеми с намирането на работа, ние ще обвиняваме обществото около нас, за това че са били расисти. Ако някой преминава през трудни времена, ние ще приемем, че Аллах С.Т го наказва, защото те са лоши мюсюлмани.

Аллах С.Т казва в Корана на много места, че ние винаги трябва да очакваме най-доброто от Аллах С.Т, което означава, че Той С.Т ще се смили над нас и ще ни освободи от трудности. Той С.Т ще ни опрости, ако търсим прошка, ще приеме нашето покаяние ако се покаем, и ще ни отговорим ако ние Го молим, и ще ние бъде Достаъчен, ако ние искаме нещо. Ние трябва да призовем Аллах С.Т , а трябва и да сме сигурни, че Той С.Т ще ни отговори.

Нагласата за нас, и нашите деца, е че трябва да изпълняваме нашите задължения, докато ние сме сигурни, че Аллах С.Т ще приеме нашите действия и ще опрости нашите грехове. Така, че, който извършава такава постъпка и вярва и се надява, че Аллах С.Т няма да му я приеме, няма да му е от полза това отчаяние, защото да не вярваш, че Аллах С.Т е Всемилостив е един от най-големите грехове.

Понякога, ние предполагаме най-лошото.Ние започваме да мислим, че да бъдем лишени от правата си, да имаме лош късмет, заслужаваме повече, от това, което Аллах С.Т ни е дал, и това е така,  казваме : ‘Моят Господ ме онеправда и ме лишава от това, което заслужавам,’ и душата ни свидетелства за това, докато езикът ни го отрича и отказва да посочи откритото. Така, че нека се запитаме, защо не сме защитени от този тип на мислене? Този тип поведение е много разрушително и ние трябва да правим всичко възможно да запазим нашите деца от негативност и винаги да мислят положително във всички ситуаций.

За това там го има. Доверието в Исляма, оптимизмът и отговорност са три от седемте качества, които трябва да се внушат на нашите деца, за да ги направи продуктивни лица от нашият Уммет.  Не е твърде късно да се започне-имате искрени намерения за установяване на тези ценности вътре във себе си и вие ще видите бавно да се отразят и на вашите деца Ин ша Аллах.

 

Няма коментари за показване.

Коментирай